Vietnam Car rental

CAR RENTAL IN HA NOI

ROUTE

4 SEATS

7 SEATS

16 SEATS

 29 SEATS

Hà Nội City tour 

$54

$65

$77

$91

Hà Nội - Chùa Hương

$68

$83

$91

$113

Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc

$85

$98

$105

$130

Hà Nội - Mai Châu

$105

$125

$145

$160

Hà Nội – Hải Phòng

$87

$97

$110

$135

Hà Nội – Hạ Long

$93

$105

$125

$143

Hà Nội – Đường Lâm

$74

$85

 $105

$125

Hà Nội – Lạng Sơn

$98

$114

$125

 $150

Pic up from the airport – Hạ Long

 $104

$123

$135

$160

Pic up from the airport - Ninh Bình

$97

$110

$123

$150

Pic up from the airport – Hải Phòng

$96

$109

$125

$150

Làng Gốm Bát Tràng 1/2day

$45

$54

$70

$80

Hà Nội City tour 1/2day

$35

$47

$60

$75

Bái Đính - Tràng An

$81

$93

$115

$135

Hà Nội - Cúc Phương 1day

$93

$103

126

$138

Hà Nội – Nam Định

$86

$98

$109

$136

Hà Nội – Cát Bà 2N

$190

$209

$250

$318

Hà Nội – Sầm Sơn 2N

$177

$195

$231

$295

Hà Nội – Hạ Long 2N

$127

$140

$168

$190

 

CAR RENTAL IN SAPA

N0

ROUTE

 Ford Everet
4 -7 seats from 1 - 3 pax)

Ford Transit
16 seats from 4 - 8 pax)

Country
29 seats from 8 - 20 pax)

 1  Sapa - Lao Cai

$28

$35

$55

2

Lao Cai - Sapa

$28

$35

$55

3

Sapa-Ta phin Village-Sapa

$20

$35

$42

4

Sapa-Ta phin Village-ga Lao cai

$50

$70

$85

5

Sapa-Lao chai-Ta van-Sapa

$30

$38

$45

7

Sapa - Cat Cat -Sapa

$20

$35

$45

8

Sapa -Cau may -Sapa

$30

$30

$48

9

Sapa-Cat cat-Sin chai-Sapa

$23

$30

$45

10

Sapa-Ta van-Giang Ta chai-Sapa

$30

$40

$48

11

Sapa - Sin Chai - Sapa

$22

$35

$45

12

Sapa - Cat Cat - Y Linh Ho - Sapa

$25

$35

$50

13

Sapa - Mong Sen - Ta Phin - Sapa

$42

$48

$60

14

Sapa - Ma Tra - Ta Phin - Sapa

$35

$38

$50

15

Sapa - Y Linh Ho - Ta Van - Sapa

$35

$38

$50

16

Sapa - Lao Chai - Giang Ta Chai - Sapa

$38

$38

$50

17

Sapa - Giang Ta Chai - Sapa

$38

$38

$50

18

Sapa - Sin Ho - Sapa

$145

$155

$295

19

Sapa-Bac ha Market -Lao cai

$90

$105

$145

20

Sapa-Bac ha Market -Sapa

$96

$115

$167

21

Sapa-Coc Ly Market -Lao cai

$90

$105

$145

22

Sapa-Coc Ly Market -Sapa

$96

$115

$167

23

Lao cai-Can cau-Bac ha-Sapa (2days)

$120

$135

$205

24

Lao cai-Bac ha -Sapa (2days)

$110

$135

$203

 25

Sapa-Muong khuong-Bac ha -Lung phinh-Lao cai (2days)

$147

$167

$264

26

Sapa-Bac ha-Nam mon-Cocly-Lao cai (3days)

$162

$183

$290

27

Sapa-DBP -San bay Muong thanh (2days)

$229

$259

$365

28

Sapa-Lai chau -DBP -San bay Muong Thanh (3days)

$280

$310

$435

29

Sapa - Lai Chau - Dien Bien Phu (2 days)

 

$229

 

$259

 

$366

30

Sapa - Lai Chau - Dien Bien Phu (3 days)

 

$280

 

$310

 

$445

31

 

Sapa - Lao Cai - Sapa (1 day)

 

$80

 

$95